Prywatność

L'ORÉAL POLSKA SP. Z O.O.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ambicją L’Oréal jest stanie się wzorcowym przykładem społecznie odpowiedzialnego biznesu, tak aby uczynić świat piękniejszym miejscem. Przywiązujemy wielką wagę do uczciwości oraz przejrzystości oraz jesteśmy zaangażowani w budowanie silnej oraz trwałej relacji z naszymi konsumentami, opartej o wzajemne zaufanie oraz obustronną korzyść. Częścią tego zaangażowania jest zabezpieczenie oraz poszanowanie Twojej prywatności oraz Twoich wyborów. Poszanowanie prywatności jest dla nas kluczowe. Z tego powodu przyjęliśmy „Nasze Zobowiązanie w sprawie Prywatności” oraz pełną Politykę Prywatności, zaprezentowaną poniżej. 

NASZE ZOBOWIĄZANIE W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

1) Szanujemy Twoją prywatność oraz wybory.
2) Zapewniamy, że prywatność oraz bezpieczeństwo są wbudowane we wszystkie nasze działania.
3) Nie przesyłamy Ci informacji marketingowych, chyba że nas o to poprosiłeś. Możesz zmienić zdanie 
w każdej chwili.
4) Nigdy nie oferujemy Twoich danych, ani ich nie sprzedajemy. 
5) Zobowiązujemy się przechowywać Twoje dane w bezpieczny sposób. Obejmuje to współpracę jedynie 
z zaufanymi partnerami. 
6) Zobowiązujemy się do otwartości oraz przejrzystości odnośnie tego w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane. 
7) Nie wykorzystujemy Twoich danych w sposób, o którym Cię nie poinformowaliśmy.
8) Szanujemy Twoje prawa. Zawsze staramy się spełnić Twoje wnioski w takim stopniu, w jakim to możliwe, zgodnie z naszymi prawnymi oraz operacyjnymi obowiązkami. 

Aby przekazać więcej informacji odnośnie naszych działań w obszarze prywatności, poniżej wskazujemy jakie rodzaje danych osobowych możemy pozyskać bezpośrednio od Ciebie lub na skutek Twojego korzystania z naszych produktów, w jaki sposób je wykorzystujemy, z kim się nimi dzielimy oraz w jaki sposób je chronimy. Przedstawiamy również Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Naturalnie, nie wszystkie opisane sytuacje mogą mieć zastosowanie do Ciebie. Polityka Prywatności daje Ci ogląd wszystkich możliwych sytuacji w jakich może dojść do interakcji pomiędzy Tobą a naszą firmą. 

Im więcej się z nami komunikujesz, tym więcej przekazujesz nam informacji o sobie. Pozwala nam to na zaoferowanie usług najlepiej dopasowanych do Ciebie. 

Kiedy dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi lub kiedy zbieramy dane osobowe na Twój temat, wykorzystujemy je zgodnie z niniejszą Polityką. Prosimy abyś uważnie zapoznał się z tą informacją oraz naszą stroną zawierającą pytania i odpowiedzi (jeśli jest dostępna). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie swoich danych osobowych, prosimy o kontakt na adres email: [email protected] 

JAKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
Kim jesteśmy ?
Czym są dane osobowe ?
Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Jakie dane od Ciebie zbieramy oraz jak z nich korzystamy?
W jaki sposób zbieramy lub otrzymujemy Twoje dane?
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Profilowanie
Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?
Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
Linki do stron internetowych należących do stron trzecich oraz login społecznościowy
Media społecznościowe oraz treść tworzona przez użytkownika
Twoje prawa oraz wybory
Kontakt

KIM JESTEŚMY


Firma L’Oréal Polska Sp. Z o.o. jest odpowiedzialna za dane osobowe, którymi się z nami dzielisz. Kiedy mówimy „L’Oréal”, „nam”, „nasze”, „my”, właśnie do tego podmiotu się odnosimy. L’Oréal jest „administratorem” w rozumieniu właściwego prawa ochrony danych.
L'Oréal Polska Sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa 
Polska

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem [email protected] 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

“Dane osobowe” oznaczają każdą informację lub część informacji dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. Twoje imię) lub pośrednio (np. poprzez dane spseudonimizowane, takie jak unikalny numer identyfikujący). Oznacza to, że dane osobowe obejmują takie dane jak adres email, adres domowy, numer telefonu komórkowego, nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe, preferencje oraz nawyki zakupowe, treść generowaną przez użytkownika, informacje finansowe oraz na temat statusu finansowego. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP Twojego komputera lub adres MAC Twojego urządzenia przenośnego, jak również pliki Cookies. 

NA JAKICH ZASADACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.
 • JAKIE DANE OD CIEBIE ZBIERAMY ORAZ W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY? 

  L'Oréal wierzy, że to właśnie Ty, nasz konsument, znajduje się w sercu naszych działań. Bardzo cieszymy się gdy się z nami kontaktujesz, sprawia nam radość uczenie się Ciebie oraz tworzenie oraz dostarczanie produktów, którymi będziesz się cieszył. Wiemy również, ze wiele z Was uwielbia komunikować się z nami. Z tego powodu istnieje wiele sposobów, na które możesz dzielić się z nami swoimi danymi osobowymi, a my je zbierać.  

  W jaki sposób zbieramy lub otrzymujemy Twoje dane?

  Możemy zbierać lub otrzymywać dane od Ciebie poprzez naszą stronę, formularze, aplikacje, urządzenia, strony produktów L’Oréal oraz strony marek na mediach społecznościowych lub w inny sposób. Czasami podajesz je nam bezpośrednio (np. gdy tworzysz konto, gdy się z nami kontaktujesz, kiedy dokonujesz zakupów na naszej stronie/ aplikacji lub w sklepie/ salonie piękności), czasami to my je zbieramy (np. poprzez pliki Cookies, aby zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony/ aplikacji) a czasami otrzymujemy dane od stron trzecich, co obejmuje inne podmioty z Grupy L’Oréal. 

  Gdy zbieramy dane, oznaczamy pola obowiązkowe kropką, gdy takie dane są nam niezbędne do:
  - wykonania umowy z Tobą (np. do dostarczenia produktów, które kupiłeś na naszych stronach/ poprzez aplikacje);
  - dostarczenia usługi, o którą się zwróciłeś (np. przesyłania Ci newsletter’a); lub
  - zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (np. do wystawiania faktur). 

  Jeżeli nie przekażesz danych oznaczonych kropką, może to wpłynąć na naszą zdolność do dostarczenia Ci produktów lub usług. 

  W poniższej tabeli przedstawiamy dalsze szczegóły wyjaśniające:
  1) W ramach jakiej interakcji Twoje dane mogą być przekazane lub zebrane? Niniejsza kolumna wyjaśnia przy podejmowaniu jakich czynności
  oraz w jakich sytuacjach wykorzystujemy oraz zbieramy Twoje dane. Na przykład gdy dokonujesz zakupu, zapisujesz się na newsletter
  lub przeszukujesz stronę internetową/ aplikację. 
  2) Jakie dane osobowe możemy zbierać bezpośrednio od Ciebie, a jakie w związku z Twoją z nami interakcją? Niniejsza kolumna wyjaśnia
  jakie typy danych możemy zbierać na Twój temat, w zależności od sytuacji.
  3) W jaki sposób oraz z jakiego powodu możemy je wykorzystać? Niniejsza kolumna wyjaśnia w jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje
  dane oraz dla jakich celów.
  4) Jaka jest podstawa prawna wykorzystania Twoich danych? Niniejsza kolumna wyjaśnia dlaczego możemy móc wykorzystywać Twoje dane. 
  W zależności od celu dla którego dane są wykorzystywane, podstawą prawną przetwarzania może być:

 • Twoja dobrowolna zgoda;
 • Nasz uzasadniony interes, którym może być:
  - Poprawa naszych produktów i usług: bardziej szczegółowo, nasz interes biznesowy polegający na umożliwieniu nam lepszego
  zrozumienia Twoich potrzeb i oczekiwań i w ten sposób polepszenia usług, stron internetowych/ aplikacji/ urządzeń, produktów oraz marek na korzyść naszych konsumentów. 
 • - Zapobieganie oszustwom: w celu zapewnienia, że płatność została dokonana oraz, aby uwolnić się od oszustw oraz sprzeniewierzeń. - Zabezpieczenie naszych narzędzi: aby zapewnić bezpieczeństwo naszym narzędziom (stronom internetowym/ aplikacjom/ urządzeniom)
  oraz zapewnić, że działają prawidłowo oraz 
  podlegają stałemu ulepszaniu.
 • Wykonanie umowy: bardziej szczegółowo w celu dostarczenia usług, o które się zwróciłeś.
 • Zobowiązanie prawne: gdy przetwarzanie jest wymagane przez prawo. 
 • 5) Czy dziecko może wyrazić samodzielnie zgodę na przetwarzanie danych?
  L’Oréal zbiera i przetwarza dane osobowe jedynie osób, które według daty urodzenia ukończyły 16 roku życia.


  Przegląd informacji na temat Twoich z nami interakcji oraz ich konsekwencji dla Twoich danych


  W ramach jakiej interakcji Twoje dane mogą być przekazane lub zebrane 

  Jakie dane osobowe możemy zbierać od Ciebie bezpośrednio a jakie na skutek Twojej z nami interakcji?

  W jaki sposób oraz z jakiego powodu możemy wykorzystywać Twoje dane? 

  Jaka jest podstawa prawna wykorzystania Twoich danych osobowych? 


  Utworzenie oraz zarządzanie kontem


  Informacje zebrane w trakcie tworzenia konta na stronie/ aplikacji L’Oréal, poprzez login mediów społecznościowych lub w sklepie.


  W zależności od tego jak często wchodzisz z nami w interakcję, dane te mogą obejmować:

 • imię i nazwisko; 
 • płeć;
 • adres email;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • zdjęcie;
 • data urodzenia oraz przedział wiekowy; 
 • numer ID,
 • nazwa użytkownika oraz hasło;
 • opis osobisty lub preferencje;
 • szczegóły zamówienia;
 • profil mediów społecznościowych (kiedy wykorzystujesz login społecznościowy lub dzielisz się z nami tymi danymi osobowymi). 


 • W celu:

 • zarządzania Twoimi zamówieniami;
 • udzielania odpowiedzi na Twoje pytania oraz w inny sposób komunikowania się z Tobą;
 • umożliwienia Ci zarządzania swoimi preferencjami;
 • wysyłania do Ciebie informacji marketingowych (jeżeli się do nas o to zwróciłeś), które mogą być dopasowane do Twojego „profilu” (tj. oparte na Twoich danych osobowych, które znamy oraz Twoich preferencji). 
 • zarządzania konkursami, promocjami, ankietami lub zawodami w których zdecydujesz się uczestniczyć;
 • zaoferowania CI programu lojalnościowego;


  • Wykonanie umowy
   W celu dostarczenia Ci usług, 
   o które się zwróciłeś (np. utworzenie konta, wypełnienia ankiety lub zakupu produktu).
  • Uzasadniony interes
   W celu efektywnego zarządzania biznesowego, promowania produktów poprzez organizowanie ankiet, odpowiadanie na Twoje pytania oraz w inny sposób komunikowania się z Tobą, umożliwienia CI zarządzania swoimi preferencjami.
  • Zgoda
   W celu wysyłania do Ciebie bezpośrednich informacji marketingowych, organizowania konkursów, promocji, ankiet, zawodów, programu lojalnościowego

 • Wykorzystywania oprogramowania typu analytics 
 • w celu oferowania spersonalizowanych usług opartych o Twoją charakterystykę urody; 
 • Monitorowania oraz poprawiania naszych stron/ aplikacji; zabezpieczania naszych stron/ aplikacji oraz ochrony Ciebie oraz nas przed oszustwami.
  • Uzasadniony interes 
   Aby zapewnić, że nasze strony/ aplikacje pozostają bezpieczne, w celu ochrony ich przed oszustwem oraz w celu umożliwienia nam lepszego zrozumienia Twoich potrzeb oraz oczekiwań i poprawienia w ten sposób naszych usług, produktów oraz marek


  Subskrypcja do newsletteru oraz informacji handlowych


   

  W zależności od tego jak często wchodzisz z nami w interakcję, dane te mogą obejmować:

 • adres email;
 • imię i nazwisko; 
 • opis osobisty lub preferencje;
 • profil mediów społecznościowych (kiedy wykorzystujesz login społecznościowy lub dzielisz się z nami tymi danymi osobowymi). 
 • W celu:
 • przesyłania Ci informacji marketingowych (jeżeli się o to zwróciłeś), które mogą być dostosowane do Twojego „profilu”, opartego na Twoich danych osobowych, które znamy oraz Twoich preferencjach (co obejmuje lokalizację Twojego ulubionego sklepu);

 •  
  • Zgoda 
   W celu wysyłania do Ciebie bezpośrednich informacji marketingowych.
   
 • Korzystania z oprogramowania typu analytics lub zbierania statystyk w celu
 • Uaktualniania listy osób, które nie życzą sobie kontaktu, jeżeli zwróciłeś się o niekontaktowanie się 


  • Uzasadniony interes 
   W celu dostosowania naszych komunikatów marketingowych, zrozumienia ich skuteczności oraz zapewnienia, że otrzymasz najbardziej odpowiednie komunikaty; w celu lepszego zrozumienia przez nas Twoich potrzeb oraz oczekiwań i poprawienia w ten sposób naszych usług, produktów oraz marek.
  • Zobowiązanie prawne oraz uzasadniony interes 
   Umieszczenie Twoich danych na liście osób, które nie życzą sobie kontaktu, jeżeli zwróciłeś się o nieprzysłanie Ci więcej informacji marketingowych. 

  Zakupy oraz zarządzanie zamówieniem; 

  Informacje zebrane w trakcie procesu zakupu na stronie/ aplikacji/ stronie w mediach społecznościowych lub w sklepie L’Oréal

  W zależności od tego jak często wchodzisz z nami w interakcję, dane te mogą obejmować: 
  • imię i nazwisko; 
  • adres email;
  • adres (przesyłka oraz fakturowanie);
  • numer telefonu;
  • osobisty opis lub preferencje; 
  • profil mediów społecznościowych (kiedy wykorzystujesz
  • login społecznościowy lub dzielisz się z nami tymi danymi osobowymi);
  • informacje na temat transakcji, co obejmuje zakup produktów oraz lokalizację sklepu;
  • płatność oraz informacje; lub
  • historię zakupów

  W celu.
  • skontaktowania się z Tobą w celu finalizacji Twojego zamówienia, jeżeli zachowałeś swój koszyk zakupowy lub umieściłeś produkt w swoim koszyku, bez ukończenia procesu zakupu; 
  • poinformowania Cię, kiedy produkt, który chciałeś kupić będzie dostępny;
  • przetwarzania oraz śledzenia Twojego zamówienia, co obejmuje dostarczenie produktu na wskazany adres;
  • zarządzanie płatnością dotyczącą Twojego zamówienia. Należy zauważyć, że informacje dotyczące płatności (numer karty kredytowej/ informacje Paypal/ szczegóły dotyczące konta bankowego) nie są zbierane przez nas, ale bezpośrednio przez dostawców usług obsługi płatności;
  • zarządzania Twoimi kontaktami z nami dotyczącymi Twojego zamówienia.

  • Wykonanie umowy
   Aby dostarczyć Ci usługę, o którą się zwróciłeś (zakup) 


  • Zabezpieczenia transakcji przed oszustwami. Należy zauważyć, że korzystamy z rozwiązań stron trzecich w celu wykrywania oszustw oraz zapewnienia, że płatność jest wykonywana przez Ciebie lub osobę przez Ciebie upoważnioną;
  • Wzbogacenia Twojego profilu, jeżeli dokonasz zakupu wykorzystując informacje ze swojego konta;
  • Mierzenia satysfakcji;
  • Zarządzania wszelkimi sporami dotyczącymi zakupów;
  • w celach statystycznych

  • Uzasadniony interes
   Aby chronić Ciebie oraz nas przed nieuczciwymi transakcjami oraz w celu zapewnienia, że płatność jest wolna od oszustwa oraz sprzeniewierzeń. 


  Ups, wygląda na to, że nie jesteś zalogowany! Proszę Lub stwórz konto.